Snebro til at fjerne sne og is fra din lastbil eller bus.

Snebro eller isbro til lastbil og bus

Snebro / isbro – en god løsning

Det er chaufførens ansvar at føre køretøjet i forsvarlig stand. Om vinteren skal du få fjernet sne og is fra din lastbil eller bus. Der må ikke kunne falde sne og is ned fra bilen. Hvis du bliver standset i en politikontrol, vil du kunne få en bødestraf og en betinget frakendelse af kørekortet.

Færdselsloven § 82, stk. 3. siger det således: “Gods skal være anbragt, således at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.”

Køb en isbro ved Reolhansen – galvaniseret pallereol

Det er Chaufførens arbejdsgiver, der har ansvaret for, at sne og is kan fjernes på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. Arbejdstilsynet har særlige regler, hvis arbejdet udføres i højden. Et stort køretøj, hvad enten det er en lastbil, trailer eller en bus, er typisk ca. 4 m høj og 2,5 m bred. Det betyder, at hvis is og sne skal fjernes manuelt, skal der være en forsvarlig platform.

Fjern nemt sne og is fra din lastbil eller bus med en isbro fra Reolhansen.

En god løsning til det, er at etablere en snebro udført i pallereol. Fra en Snebro er det nemt at skrabe is og sne fra taget af et stort køretøj, uden risiko fra at glide eller falde ned fra højden.

Snebroen skal selvfølgelig være udført på en forsvarlig måde med en god gangbar trappe med gelænder på begge sider. Skridsikker gulv på broen, samt rækværk.

En snebro fra Reolhansen opfylder disse krav. Bestiller du en snebro fra Reolhansen, får du et samlesæt lige klar til at stille op på et jævnt fast underlag. Fordelen ved at bruge en pallereol til din isbro, er at den er meget hurtig at stille op. Den er udført i galvaniseret stål, så den holder længe og den kan monteres af et par mænd på en dag.

Se evt. priseksempel og kontakt os på telefon 75 75 44 55 for et godt tilbud på en snebro.